Posted by: bobejeji21 | กรกฎาคม 31, 2010

กัลยาณมิตร….รู้จักคำนี้กันรึเปล่าคะ

ความหมายของกัลยาณมิตร

คำว่า “กัลยาณมิตร”  แปลความหมายคำ “กัลยาณ” ว่า หมายถึง งาม, ดี และ “มิตร” หมายถึง เพื่อนรักใคร่ที่สนิทสนมคุ้นเคย   ดังนั้น กัลยาณมิตร จึงมีความหมายว่า เพื่อนที่ดี, เพื่อนที่งาม  หรือเพื่อนที่รักใคร่คุ้นเคยที่ดี, เพื่อนรักใคร่คุ้นเคยที่งาม

กัลยาณมิตร  มิได้หมายถึงเพื่อนที่ดีตามความหมายทั่วไปเท่านั้น  แต่เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม  มีความตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรม  ทำหน้าที่ของชาวพุทธที่ดี  เพื่อยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น  ผู้สั่งสอนแนะนำ   ชักนำไปในหนทางที่ถูกต้องดีงาม

เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่    ย่อมมีแสงอรุณขึ้นก่อนเป็นบุรพนิมิตฉันใด
การมีกัลยาณมิตรเป็นบุรพนิมิต แห่งการเกิดขึ้นของหนทางพระนิพพานแก่ผู้ประพฤติธรรมฉันนั้น

เมื่อเรา เป็นกัลยาณมิตรภายในให้กับตนเองแล้ว  ก็ต้องทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่น  โดยมีความสำนึกในหน้าที่อันสูงส่งนี้ว่า  เป็นหน้าที่ที่มีเกียรติ มีค่าอย่างยิ่ง เป็นหน้าที่ของบัณฑิตและนักปราชญ์ทุกยุคทุกสมัย ต่างสรรเสริญและทำกันมาก่อนแล้วทั้งนั้น การทำหน้าที่กัลยาณมิตรภายนอก ทำได้โดย

*  ให้ความยิ้มแย้มแจ่มใส                               ให้ความสดชื่นเบิกบานใจกับทุกๆ คน

* ให้ความเป็นมิตร                                           ให้ความเป็นกันเอง ให้ความปรารถนาดีอย่างจริงใจกับทุกคน เป็นญาติยิ่งด้วยญาติ เป็นมิตรยิ่งด้วยมิตร

* ให้คำแนะนำที่ดี                                            ชี้หนทางที่ถูกให้เดิน ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีอย่างแท้จริง

* ให้อริยทรัพย์                                                 แนะนำให้ทำบุญให้ถูกวิธีและถูกเนื้อนาบุญ เพื่อเปลี่ยนสามัญทรัพย์ให้เป็นอริยทรัพย์ติดตัวข้ามภพข้ามชาติ

*  ให้หนทางแห่งความสงบร่มเย็น                  ให้ความสุขที่แท้จริงแก่บุคคลทั้งหลาย  โดยการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมกาย   แนะนำบุคคลทั้งหลายออกจากกามโดยธรรม

* ให้ชีวิตการเป็นกัลยาณมิตร                         เวลาเป็นสิ่งมีค่ามากที่ สุด  เวลาที่ผ่านไปแต่ละวินาทีนั้นกลืนกินชีวิตของเราให้หมดไปด้วย   แต่เพื่อประโยชน์แก่มวลมนุษย์ เราได้สละเวลาหรือชีวิต เพื่อทำหน้าที่กัลยาณมิตร ให้ทุกชีวิตได้เตรียมเสบียง ในการเดินทางในวัฎฎสงสาร ไปสู่จุดหมาย คือ นิพพาน

……  อย่าเป็นเพียงเพื่อนเที่ยว เพื่อนกิน …..จงเป็นกัลยาณมิตรเถิด…….

ขออานิสงฆ์ของการเผยแผ่ในครั่งนี้จงส่งผลบุญให้บิดามารดาของข้าพเจ้า,เทวดาคุ้มครองประจำตัวและเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเเจ้า….ด้วยเทอญ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: